LEGOSERIOUSPLAY är en SERIÖS Faciliteringsmetod

Verksamheten, där Birgitta Bobergh med kloka samarbetspartners stöttar och utmanar kunder, vilar på 3 ben.

  • Facilitering & Mötesledning vid workshops och viktiga möten
  • Utbildning för nyckelpersoner inom facilitering, ledarskap, försäljning och bolagsstyrning.
  • Rådgivning, vid viktiga investeringar i kompetensutveckling och möteskartläggning

Vill du också ta ett steg till – med dina möten och med din verksamhet, ta gärna kontakt med mig, Birgitta Bobergh!

Företaget heter SteP Education. För dig som tar ett steg. Birgitta Bobergh grundade SteP Education AB 1 nov 2010 och äger bolaget. I bolaget finns ingen aktiv styrelse, däremot ett antal personer som jag vänder mig till när det gäller företagets strategiska utveckling, så kallade frisbeekastare.

Olofsons kärnkompetens

Utbildning & mötes/workshopledning

Under snart 15 år har jag arbetat med utbildning och mötesledning. Under dessa år har jag designat alla typer av utbildningsprogram. Alltifrån styrelseutbildningar och programansvarig för EFLs styrelseprogram till kortare seminarier inom en mängd områden. Jag har jobbat med facilitering i alla dess former och jag brinner för kloka möten med aktiv mötesledning och aktiva mötesdeltagare.

Styrelsefrågor & verksamhetsstyrning

Tidigare uppdrag som programansvarig för EFLs styrelseprogram och projektledare för 7 program i Styrelsekraft ger mig ett naturligt fokus mot bolagsstyrning pch därmed affärsnytta. Både ur ett ägar- styrelse- och VD-perspektiv. Eftersom trenden går allt mer mot ett aktivt styrelsearbete, där styrelsen spelar en större roll i företagets strategiska arbete är det en viktig faktor när man planerar större utbildningsinsatser både för styrelse och för ledning samt ägare. Det är lika viktigt när man tittar på ett företags eller en organisations hela möteskultur. 

Personlig Försäljning, med fokus på b2b

Många talar om personlig marknadsföring — jag talar om personlig försäljning. Under alla mina yrkesverksamma år har jag varit och är en stolt säljare. Att verkligen kunna business2business är ett hantverk! Det gäller att behandla sina kunder olika och verkligen förstå vad kunden behöver. Jag talar om att ha kunskap om bolagsstyrning, genuin nyfikenhet och jag talar om att — lyssna!

Vill du läsa mer? 

Ledstjärnor (eller värdegrund)

Att vara där jag är

Extremt närvarande — var mitt omdöme på en UGL-utbildning. Det är jag stolt över! Det innebär att jag när jag träffar dig, träffar jag just dig och ingen annan. Jag är genuint nyfiken på dig som kund, deltagare eller åhörare.  När jag lyssnar aktivt sprudlar mitt engagemang och inte minst min kreativitet! Jag ger energi!

Att vara ärlig och göra en skillnad

Jag strävar efter att vara ärlig i alla situationer både mot mig själv och gentemot andra.  Att vara ärlig mot en kund kan innebära att jag tappar affären. Det är ok. Så länge jag gör en skillnad.

Att må bra och vara rädd om min energi

Jag mår bra när jag genomför väl förberedda fokuserade samtal eller utbildningar som mynnar ut i något konkret. Jag mår bra när jag lyckas sammankoppla rätt människor med varandra och att de får konkret erfarenhetsutbyte. Jag mår bra och får energi, när jag får känna mig kreativ och komma med nya idéer och infallsvinklar, gärna till ”vanliga” problem. Det har du som kund nytta av i allra högsta grad.

 

Sagt om mig

Du är härlig Birgitta!

Meg Tivéus Styrelseuppdrag i Swedish Match, Cloetta, Björn Axén, Nordea Fonder, Folktandvården, Arkitektkopia mfl (Spontant om min insats i nätverksträffen för Styrelsekraft.)


Tack för igår. Du är verkligen fantastiskt bra, jag förstår entusiasmen i gruppen till fullo!

Caroline af Ugglas, fd Aktiechef/Ägarstyrningsansvarig i Skandia Liv Kapitalförvaltning (Om min insats i Styrelsekraft)


Du e bra på det du gör 🙂

Björn Mattsson


Väldigt kul att se hur proffsigt Du höll ihop och drev eftermiddagens övningar! Inte alls en enkel uppgift, som Du dock avverkade med säker hand!

Charlotta Falvin numera styrelsearbetare