LEGO®SERIOUSPLAY® är ett internationellt välkänt varumärke. En AKTIV faciliteringsmetod för små och stora frågor.

Birgitta Bobergh (tid Olofson) är certifierad och ingår i LEGO®SERIOUSPLAY® internationella nätverk. Utbildningen genomfördes under flera dagar med godkänd handledare från Rasmussen Consulting. Universitet och företagsuniversitet världen över använder faciliteringsmetoden. Exempel från Rice University.

Det går att använda LEGO®SERIOUSPLAY® inom flera områden.

Här är några exempel:

 • Skapa eller uppdatera företagets Vision och Strategi
 • Att bygga vår företagskultur
 • Ledarskapsfrågor
 • Personlig försäljning och säljande beteende
 • Kommunikation och bemötande
 • Teamutveckling – Hur vill vi arbeta tillsammans?
 • Vår etiska kompass

Se Aktuella case här »

Birgitta, Kan du berätta MER om LEGO®SERIOUSPLAY®? Nja….

Ännu bättre – jag kan visa dig!

Boka ett möte med mig så testar vi!

 

Can you tell me more about LSP? No, but I can show you. Robert Rasmussen founder of LSP

3 Frågor till Arne Hansson, Senior Consultant Ideon Open AB, efter en workshop:

 1. Vad tyckte du om LEGO®SERIOUSPLAY® som faciliteringsmetod?*

  Att ha seriöst roligt under tiden som vi arbetade med våra viktigaste frågor ger resultat och energi. Vi gillade det verkligen! 

 2. Hur gick ni tillväga?

  Vi fick utmärkt support från Birgitta Olofson (certifierad i metoden) som guidade oss genom processen på ett proffsigt sätt. Det var en utmärkt metod för att utveckla vårt tänkande och få fullt ägarskap till resultatet från hela teamet.    

 3. Vill du dela med dig av något mer?

  Jag vill rekommendera LEGO®SERIOUSPLAY® till varje team/företag som vill utveckla sin potential och ta ett steg till, eller som vill lösa ett problem och ena teamet bakom lösningen/målet. Teamutveckling är en viktig bonus.

Läs mer om case Ideon Open »

Hur funkar en workshop med LEGO®SERIOUSPLAY® och vilken är nyttan?

För att få en gemensam grund i LEGO®SERIOUSPLAY®, börjar alla workshops med ”Skills Training”.

Alla Workshopdeltagare:

 1. Bygger egna och gemensamma modeller.
 2. Hittar metaforer &
 3. Skapar berättelser (Storytelling)

Eftersom ALLA deltagare deltar LIKA aktivt i workshopen skapas ett engagemang och eget ansvar. Det gör att resultatet stannar kvar längre i organisationen.

 

Det var verkligen häftigt att se! Lena som brukar prata så mycket på våra möten, blev otroligt precis och fick fram det som var viktigaste och Kalle, som mest sitter tyst, kunde prata på ett helt annat sätt om det han byggt och fick på det sättet också fram sitt budskap. 

3-dimensionellt skapande

Resultat – Energi – Kreativitet

Alla kan bygga med lego, men när vi rör oss i företagsvärlden är det affärsnytta som gäller. Det är därför det heter SERIOUS play.

3 sätt att genomföra LEGOSERIOUSPLAY

”Provapå och kreativitet”
2 timmar
”Lilla frågan”
2-4 timmar
”Stora frågan/frågorna”
1-3 dagar
Första steget? Ta kontakt med Birgitta så lägger vi upp workshopen tillsammans.

Boka en spånskiva: Ett längre möte, där vi spånar fritt och lyssnar in varandra. Utifrån det gör vi en plan kring vad som är syftet, målet och huvudfrågorna i workshopen. SEN kör vi igång – om du vill?

Boka en ”spånskiva” idag!

Vad innebär Facilitering?

Konsten att leda människor genom processer, mot överenskomna mål, på ett sätt som uppmuntrar deltagande, ägarskap & produktivitet från alla som är involverade. 

Dave Sibbet

Facilitering är en viktig del i ledarskapet och borde ingå i all ledarutveckling. Många av oss lägger oändligt med tid på möten. Facilitering handlar om att göra dessa möten och workshops fokuserade och deltagaraktiva. LEGOSERIOUSPLAY är EN faciliteringsmetod. Vad innebär faciliterin hur får man facilitering att funka?