LEGO©SERIOUS©PLAY med fokus på Erfarenhetsutbyte

Tänk vad vi har lärt oss om möten! (Och jag om att facilitera även virtuellt och digitalt!)

Både det som är bra, och det som är mindre bra. Många möten lämpar sig helt fantastiskt bra för digitala former; De internationella, med annars alltför långväga deltagare, de operativa, de individuella och möten i mindre grupper. Dessutom föredragen när en sänder till många.

En till många- möten, som föredrag funkar utmärkt digitalt.

Ledningen för PanLink  ( An Innovative Productionpartner and a strong link in their customers valuechain,) med VD Lars-Gunnar Nilsson i spetsen var modiga och vågade prova en alternativ och väldigt aktiv uppstart av sin internationella Ledarskapskonferens. Alla ledare fick en påse Lego hemskickat till sig inför konferensen.

Legot väckte mycket nyfikenhet och intresse redan före konferensen. Att använda den vid första delen av konferensen var en riktig hit! Såhär roligt har jag inte haft sen vi hade fysiska möten :)!

Deltagarna i de olika grupperna lutade sig in i konferensen och ville berätta vad de byggt. Ett vanligt fenomen vid en fysisk workshop, men inte alltid så lätt att få till vid ett digitalt möte.

Däremot blir det utmaningar i den virtuella världen – när vi vill ha kreativitet, när det är strategiska möten och när vi vill mötas och även få tillgång till den där ”mellan-tiden”. (Tiden mellan de olika aktiviteterna) då vi pratar om det som gör att vi skapar andra band annat än de rent professionella. Möten då vi lättare skapar förtroende och genuin kontakt. Jag talar såklart om fysiska på plats-möten.

Erfarenhetsutbyte på topp med hjälp av faciliteringsmetoden LegoSeriousplay.

Det är lätt att göra våra fysiska möten som förut…… Jag tänker att när det är dags för fysiska möten, då är LEGO©SERIOUS©PLAY i en klass för sig! Det är helt omöjligt att undvika kloka samtal och genuint erfarenhetsutbyte som gör att idéer och människor växer parallellt. Antingen du har strategiskt eller taktiskt fokus, eller bara vill få teamet att samlas och göra avstamp inför nästa steg – då är den här faciliteringsmetoden ALLTID uppskattad. Både roligt och seriöst på samma gång. För vi är ju anställda i ett företag eller en organisation OCH vi vill gärna ha roligt på vår arbetsplats.

Ring mig på 073 442 81 18 och så lovar jag att lyssna in dig. Vad är det just DU och ditt företag och organisation behöver!