LEGO®SERIOUSPLAY® – en internationell kreativ faciliteringsmetod* för små och stora frågor

När vi rör oss i företagsvärlden är det affärsnytta som gäller. LEGO®SERIOUSPLAY® är ett skyddat varumärke av en anledning. Det innebär att jag som nu är certifierad ingår i LeGO®SERIOUSPLAY® internationella nätverk och har genomgått en utbildning med Jens Rotböll, en godkänd handledare från Rasmussen Consulting, där ägaren är den som utvecklade LEGO®SERIOUSPLAY®.

Det går att använda LEGO®SERIOUSPLAY® till flera frågor.

Alltifrån att skapa företagets Vision och Strategi, till Ledarskapsfrågor, Teamutveckling och Värderingar, Etik & Moral. De senare mer än gärna i styrelserummet!

Vilken är Affärsnyttan och vad säger Kunden?

 1. Did you enjoy working with LEGO®SERIOUSPLAY® as a facilitation method?
  We loved it. Having serious fun while working on our most important issues gives result and energy.
 2. How did you do it?
  We had excellent support from Birgitta Olofson, our facilitator (certified in LEGO®SERIOUSPLAY®) who guided us through the process in a very professional way. It’s a great tool to develop our thinking and get full ownership of the result from the whole team.
 3. What else would you like to share?
  I would recommend
  LEGO®SERIOUSPLAY® to any team/company who want to find the potential, or to solve a problem and unify the team around the solution/target. You get the teambuilding as a bonus.

  Arne Hansson, Senior Consultant Ideon Open AB

Tre idépaket

 1. Provapå och ha kul cirka 2 timmar
 2. Lilla frågan 2-4 timmar – Fokus på en mindre och enklare frågor
 3. Stora frågan 1-3 dagar – Fokus på större och mer komplexa frågor

Första steget är alltid en Spånskiva**. Utifrån den gör vi en plan kring vad som är syftet, målet och huvudfrågorna i workshopen. SEN kör vi igång.

*Facilitering handlar om konsten att leda människor genom processer, mot överenskomna mål, på ett sätt som uppmuntrar deltagande, ägarskap & produktivitet från alla som är involverade.

Dave Sibbet

**Spånskiva Ett längre möte, där vi spånar fritt.

Alla deltagare bygger egna modeller och gemensamma landskap. På det sättet skapas en gemensam överblick, kring frågan som är i fokus. Den som bidrar aktivt i en workshop, äger modellen och därmed frågan. KREATIVITET DELAKTIGHET PÅ RIKTIGT!