LEGO®SERIOUSPLAY® Heldag med fokus på Personlig Försäljning

FILM – 12 sek från tillfället

Ett inlägg delat av olofson (@olofson)

3 frågor till Patrik Kruse, VD Munkeby Systems, som jobbar med kritisk ärendehantering.

Beställare av 2 workshops där faciliteringsmetoden LEGO®SERIOUSPLAY® var framträdande. En mini-workshop för säljarna med kundfokus och en heldag för alla medarbetare med fokus på personlig försäljning för alla.

  1. Rakt på sak – Vilken affärsnytta ser du med att använda LEGO®SERIOUSPLAY®?
    Huvudnyttan ser jag som att deltagarna kan distansera sig lite, eller kanske snarare koppla loss idén/tanken från individen. Det gör det både enklare för den som byggt att berätta om sin idé utan att det blir personligt och känsligt, och lättare för andra att kommentera idén utan att det blir kritik mot personen. Det ”individuella ägarskapet” (MIN idé!!) blir också lite svagare så att det blir lättare för alla att göra iden till ”vår” och sedan utveckla den vidare.
  2. Vad tyckte du om upplägget?
    (En heldag med kloka frågor kopplade till temat och vår strategi och aktiv facilitering.) Jag tyckte verkligen det var givande och det verkar de andra också ha gjort. Mitt ursprungliga intresse var mest baserat på nyfikenhet kring Legoseriousplay-inslaget, men så här i efterhand tycker jag att konceptet verkligen fungerar och att ”byggandet” ger klara mervärden.
  3. Vad skulle du själv vilja lyfta fram till andra tänkbara beställare av workshops?
    Affärsnyttan enligt mitt svar på första frågan. Sedan även att Birgitta Olofson genomför det här väldigt bra som facilitator, vilket säkert är en stor del i att det känns så givande. Jag skulle även vilja lyfta fram hur viktigt det är att välja rätt fråga, för man får ju svar på det (och bara det) man frågar.

I detta upplägget – gällde ett visst överraskningsmoment. Att jobba med personlig försäljning för alla i ett företag är inte självklart. Det har dock i dagens snabba digitala värld blivit desto viktigare. Vi får allt mindre tid med kunden. Både användarna och beställarna. Därför gäller det att inte bara säljarens tid hos kund är förberedd, utan att varje tillfälle som företagets medarbetare har hos kund tas väl tillvara.

”Varje minut tillsammans med kunden är ”precious moments” och värdefull. Det gäller att ta tillvara på den! ”

Att säga att alla är säljare – är en klyscha och missförstås alltför ofta. Däremot behöver alla på företaget ständigt jobba för att skapa långsiktigt förtroende. DET är helt avgörande för företagets framtid.

En av de viktigaste ”bollarna” i Personlig försäljning handlar just om att skapa förtroende hos kund. Det är varje medarbetares viktigaste ansvar. Därför är en workshop inom personlig försäljning alltid konkret affärsnytta. Faciliteringsmetoden LEGO®SERIOUSPLAY® gör en sådan workshop ännu tydligare och dessutom rolig. Det vi bygger tillsammans ger en delaktighet och ett gemensamt ansvar som varar länge.

Är du nyfiken? Skicka ett mail, och berätta det för mig.