LEGO®SERIOUSPLAY® Heldag (drygt) med fokus på Identitet och Varumärke

En workshop om en organisations Identitet, Existensberättigande, Kunderbjudande och Varumärke kräver förtanke! Både beställare och facilitator behöver lägga ner klok förberedelsetid.

Frågor till Arne Hansson, Senior Consultant Ideon Open AB, efter workshopen

  1. Vad tyckte du om LEGO®SERIOUSPLAY® som faciliteringsmetod?*
    Att ha seriöst roligt under tiden som vi arbetade med våra viktigaste frågor ger resultat och energi. Vi gillade det verkligen! 
  2. Hur gick ni tillväga?
    Vi fick utmärkt support från Birgitta Olofson (certifierad i metoden) som guidade oss genom processen på ett proffsigt sätt. Det var en utmärkt metod för att utveckla vårt tänkande och få fullt ägarskap till resultatet från hela teamet.    
  3. Vill du dela med dig av något mer?
    Jag vill rekommendera LEGO®SERIOUSPLAY® till varje team/företag som vill utveckla sin potential och ta ett steg till, eller som vill lösa ett problem och ena teamet bakom lösningen/målet. Teamutveckling är en viktig bonus.

 

I förarbetet tillsammans med Arne, kom vi överens om: Vilka är de frågor vi behöver ställa? Hur ska vi samla upp det vi bygger och får fram, så att det blir konkret.

Med LEGO®SERIOUSPLAY® som faciliteringsmetod är redan följande säkerställt: Aktivt deltagande. Rättvis fördelning av ”lyssna/sända-tid”. Humor. Fokus på en uppgift i taget. Gemensam överblick. Gemensamt ägande av ”slutprodukten”.